Úvod » BARVY, POPISOVAČE... » Akrylové barvy » Barva ve spreji zlatá 150ml


    

Barva ve spreji zlatá 150ml

 

Číslo produktu: 001.1965195
naše cena bez DPH: 122 Kč
naše cena s DPH (21 %):
148 Kč

do košíku:
  ks  

Kompletní specifikace

Barva ve spreji zlatá 150ml

Barva ve spreji skvěle kryje a rychle schne. Vhodná na veškeré povrchy včetně polystyrenu.

NÁVOD

 • Chraňte pracovní plochu před ušpiněním.
 • Před použitím sprej důkladně protřepejte po dobu cca 3 minut.
 • Před použití se ujistěte, zda je plocha stříkaného produktu čistá, suchá a bez mastnoty.
 • Stříkejte rovnoměrně.
 • Po použití nechejte důkladně zaschnout.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 • Nebezpečí: GHS02, GHS07.
 • Obsahuje: solventní nafta, 2-Propanol, Isobutanol. H222-H229.
 • Extrémně hořlavý aerosol.
 • Nádoba je pod tlakem: při zahřátí může vybuchnout.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem.
 • P101 Pokud potřebujete konzultaci s lékařem, mějte po ruce obal nebo nádobu.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji vzplanutí.
 • Nekuřte.
 • P211 Ujistěte se, že nedochází k míchání s hořlavinami.
 • P251 Nádoba pod tlakem: Nepropichujte ani nespalujte, a to ani prázdnou.
 • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením.
 • Nevystavujte teplotám vyšším než 50°C/122°F.
 • P501 Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.