Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podmínky prodeje

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy ) a jeho zákazníků (kupujících).

Objednání zboží

Prodávající dodá zboží na základě elektronické, faxové či telefonické objednávky. Objednávat můžete nonstop a pohodlně pomocí nákupního košíku internetového obchodu www.ko-hobby.cz.

Potvrzení elektronické objednávky

Potvrzení zasíláme zpět na e-mail obratem nebo do 3 dnů. Pokud ve stanovené lhůtě potvrzení objednávky neobdržíte, zašlete prosím Vaši objednávku znovu.

Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě objednávky od kupujícího je současně daňovým dokladem. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Dodací podmínky

Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím České pošty s.p. - balné neúčtujeme.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů za jeho doručení. V případě, že kupující objednané zboží neodebere a nezaplatí si prodávající vyhrazuje právo účtovat kupujícímu vynaložené poštovné na zaslání zboží + manipulační poplatek ve výši 100Kč.

 
Dobírka - platba v hotovosti při převzetí balíku
  • doporučený dopis dobírka do 1kg do výšky 5cm (do 500Kč včetně poštovného).......... 110,- Kč (od 1.2.2018)
  • doporučený balík dobírka do 2kg (do cca 500Kč)...................... 130,- Kč
  • balík do ruky do 2kg .......................165,-Kč
  • balík do ruky 2-5kg .........................179,-Kč

Platba předem bankovním převodem či složenkou

  • doporučený dopis placeno předem převodem do 1kg tloušťka do 5cm (do 500Kč ) ..... 66,- Kč (od1.2.2018)
  • doporučený balík placeno předem převodem do 2kg (do cca 500Kč )...................... 83,- Kč
    balík do ruky placeno předem převodem cenný do 2kg.................................128,-Kč  
  • balík do ruky placeno předem převodem cennýd 2-5kg.................................142,-Kč

Pokud požadujete platbu předem, prosím vyčkejte na potvrzovací e-mail, kde obdržíte informace o celkové platbě i s částkou za poštovné, č.účtu atd.

  • Osobní vyzvednutí zboží 0,- Kč

Minimální hodnota objednávky je 120Kč. U objednávky s 1-3 položkama a objednávkou kolem 120Kč si vyhrazujeme právo  rozhodnout bude-li objednávka odeslána.... a to  pouze při platbě předem převodem na účet.


Pro případné znovu odeslání zásilky, bychom Vám museli naúčtovat další poštovné, příp. při nepřevzetí zásilky Vám budeme nuceni doúčtovat poštovné k příští objednávce.

Dodací lhůta

Zboží je odesíláno od 3 do 14 dnů od přijetí objednávky nebo po připsání platby na účet prodávajících. Každopádně, je-li vše zboží skladem, odesíláme obratem.

Reklamace zboží

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně do tří pracovních dnů oznámit přepravci a reklamovat. Pozdější reklamace mechanického poškození zásilky (zboží) již není možné uznat. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v balíku.

Reklamaci je kupující povinen uplatnit vždy prokazatelnou formou - písemně. K reklamaci je třeba předložit kopii daňového dokladu (faktury), doklad o zaplacení zboží a popsat zjištěné vady. Zboží k reklamaci je kupující povinen zasílat vždy doporučeně a pojištěné. Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo další poškození při přepravě zpět. Zboží nezasílejte na dobírku.

Při oprávněné reklamaci bude výrobek vyměněn za nový (odeslán) do 2 pracovních dnů v případě, že je zboží skladem. Bude-li jej nutno doobjednat u našeho dodavatele, bude zasláno reklamujícímu do 30 pracovních dnů. Nebude-li jej možno vyměnit, bude reklamujícímu do 30 pracovních dnů vrácena jím zaplacená částka v plné výši.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické či faxové objednávky. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně dopravních nákladů, uvedenou v ceníku na internetové stránce.

 

Tomáš Kučera
Kreativní obchůdek-hobby
www.ko-hobby.cz

IČO 63852519
DIČ CZ7409130916

V Neratovicích 1.srpna 2017